Utstilling

Hvert år arrangeres det 40-50 hesteutstillinger rundt i landet.

Det er egne hingsteutstillinger, hoppeutstillinger og unghestskuer. Noen steder er det kombinerte utstillinger.
Det er Norsk Hestesenter som er ansvarlig for alle offisielle hesteutstillinger i Norge. Som oftest er det lokale arrangører som står for avviklingen.


Utstillingene er delt opp i klasser, avhengig av hestens alder og om hoppa har hatt føll. En hest kan vises bare en gang i samme klasse i løpet av året.

Reglement for utstilling
Reglement for bruksprøver
Mønstring av hest

For å ha utstillingsrett må hesten først og fremst være registrert i et avlsforbund eller –organisasjon. For noen raser settes det også visse krav til prestasjoner eller konkurranseresultater for å møte.

For å melde på hesten din til utstilling bruker du elektronisk påmeldingsskjema.
I tillegg må hesten være forskriftsmessig vaksinert. Det vil si først grunnvaksinert og deretter revaksinert en gang i året. Det godtas også en vaksine i løpet av de siste tre månedene før utstillinga.

Norske hingsteutstillinger blir også kalt “kåringer”. Alle hingster som skal brukes i avl må vises og godkjennes på en hingsteutstilling. Kravene som stilles til hingstene er høye, det er bare de aller beste hingstene som blir godkjent.

Følgende blir bedømt: Hestens eksteriør (utseende), bruksegenskaper (de fleste rasene må avlegge bruksprøve), dessuten må hingstene gjennom en omfattende helsekontroll.

Det finnes et stort antall forskjellige hesteraser i Norge. For at hestene skal holde høy kvalitet, det vil si være så rasetypiske, korrekte, anvendelige, friske og sunne som mulig, blir det drevet et seriøst avlsarbeid. For eksempel må en hingst som skal brukes i avl være godkjent før han begynner å bedekke. Bare de beste hingstene kan dermed anvendes i avl, og det øker sjansene for at føllene også er av god kvalitet. Meningen med utstillingene er å hele tiden forbedre kvaliteten hos de norske hestene. På en utstilling får eieren dommerens uttalelser om hestens ulike egenskaper. Dette skal være en rettesnor i det videre avlsarbeidet.

www.nhest.no