Kårings Regler

Barbell db Siglavy Bagdady 1902

En hingst har full utstillingsrett og kan kåres/premieres
hvis den er registrert i sitt respektive raseforbundet eller hos Norsk hestesenter.

Kåring/premiering gjennomføres av godkjent kåringsnemd på kunngjort offentlig utstilling. Kåring/premiering utføres i henhold til gjeldene avlsplan, og retningslinjer for kårings- og kåringsnemder. Retningslinjene er spesifisert nærmere i “forskrift om godkjente (reinavla) dyr i hestefamilien” i vedlegg 1.

Ved kåring gjennomføres en indivdbedømmelse hvor en vektlegger egenskaper definert i avlsmålet.Første gang en hingst kan møte til individbedømmelse er som 3- åring. ved førstegangs visning, kan hingsten oppnå kåringsgrad med mulighet for kvalitetsrangering. Kåringsgradkvalifiserer til avlsbruk for en begrenset tidsperiode. Importerte hingster med gode bruks- eller avlsresultater kan oppnå premiegrad ved første gangs visning.

Jevnfør forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien av 13.januar 1999 :
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-19990113-0067.html