Angloaraber

Fakta:

Type: Lett hest.

Opprinelse: Hovedsakelig England, Frankrike og Polen.

Utbredelse: Europa og Usa.

Type/blod: Fuldblods(x) eller halvblods, alt etter hvilke racer som er i hesten.

Egenskaper: Som en allsidig ride- og konkurrensehest.

Temperament: Dristig, livlig, intelligent og omgjengelig.

Farve: Oftest rød og brun – andre farver ses dog også.

Størrelse: 162cm i gennemsnit.

 

Rasebeskrivelse
Eksteriørbeskrivelse:
Angloaraberens fysikk varierer alt etter om det er fullblods eller araber som har satt det dominerende preget på hesten. Angloaraberen er en elegant lett ridehest med et skjønt fintformet hode. Neseryggen ses helst like, og øynene er store og uttrykksfulle. Halsen er lang og velreist, manken høy og brystet dypt og bredt. Ryggen er kort, halen høyt ansatt. Lemmene lange og slanke med en sterk knokelbygning.

Historie:
Rasen oppstod ved, at man krysset noen avlsgodkjente engelske fuldblodshopper (xx) med noen avlsgodkjente araberhingster (ox), eller noen avlsgodkjente araberhopper (ox) og krysset dem med noen avlsgodkjente fuldblodshingster (xx) . Avkommet her blir en Angloaraber. Disse hestene kan så igjen, enten krysses med hverandre, eller med rene avlsgodkjente arabere eller engelsk fullblods. Denne type av angloarabere refererer i dag til angloarabisk fullblods. Hvor begrepet angloarabisk halvblods forteller at det er shagya arabere eller som i Danmark araber rasehester i angloaraberavlen.

Angloaraberen oppstod gradvis på forskjellige steder i Europa, da avlere, ved å krysse fullblods og arabere, ville kombinere de to rasers kvaliteter. Særlig på franske stutterier og det polske stutteri Janow har man gjennom årene avlet angloarabere av virkelig høy kvalitet.

Denne avl er ikke noen ny oppfinnelse, men kan føres helt tilbake til 1800-tallet, hvor man både i England og i flere av de østeuropeiske land, startet avlen av Angloarabere. Frankrike ble dog landet, hvor man i 1833 satte avlen i system. Her har man systematiske avlet etter sprangegenskaper, en avl som de er blitt meget kjente for. I mange av verdens beste spranghester finner man i dag franske hester med angloaraberblod. Målet med Angloaraberavlen er å kombinere fullblodshestens størrelse, ridbarhet og hurtighet med araberens hardhet, utholdenhet og gode helse, hvor det fremkommer en meget vakker ridehest med et godt eksteriør og ikke minst gode prestasjonsevner.

 

Kilde: http://www.shagya-anglo-arabere.dk