Nyheter

 

Et nytt liv for hest og folk med Craniosacralterapi …

 

Craniosacralterapi ble først utviklet av en amerikansk lege, William Southerland, tidlig på nittenhundretallet. Årtiene gikk, og legene anvendte mer og mer resepter og operasjoner og Sutherlans teknikker ble glemt for de fleste. Først for ca 30 år siden ble behandlingsformen hentet frem til heder og verdighet igjen av Dr. John Upledger som utviklet Dr. Sutherlands teknikker vidre. Etter dette ble Cranio-Sacral Terapi, heretter CST, den hurtigst voksende kroppsterapien i USA, med spredninger til alle verdensdeler.

I europa er behandlingsformen mest kjent i England. Frankrike,Tyskland og Holland. Cranio-sacral systemet er et underliggende fysiologisk system som består av den rytmiske bevegelsen av cerebrospianvesken i hjernen og ryggmargen,hjernen og sentralnervesysyemet, hjerne og ryggmargshinnene samt knokler og muskler direkte forbunnet med disse hinnene.

 

CST er en behandlingsform som korrigere problemer som påvirker det viktige Craniosakralsystemet. Problemer i Craniosacralsystemet påvirker hjernen og helesentralnervesystemet. og kan komme fra fødselen, sjokk og traumer, eller kort sagt nesten enhver ubalanse fysisk, sykisk eller mentalt kan påvike det finjusterte systemet i større eller mindre grad.

Målet med Craniosacralteraiterapi er å balansere sentral-nervesystemet ved å frigjøre spenninge og restriksjoner i selve Craniosacralsystemet frigjøre begrensninger som hindrer optimal
bevegelse i kroppen generellt, Behandlingen brukes ved problemer i forbinnelse med hode, nakke og rygg, muskel og skjelett, sjokk og traumer, såvel som ved diverse livsstilssykdommer og har gitt gode resultater i forbinnelse med post traumatisk stress.