Cranial Sacral Terapi

Cranial Sacral Terapi

Posted

  Cranial Sacral Terapi Ble først utviklet av en amerikansk lege, William Southerland, tidlig på nittenhundretallet. Årtiene gikk, og legene anvendte mer og mer resepter og operasjoner og Sutherlans teknikker ble glemt for de fleste. Først for ca 30 år siden ble behandlingsformen hentet frem til heder og verdighet igjen av Dr. John Upledger som utviklet Dr. Sutherlands teknikker vidre. Etter dette ble Cranio-Sacral Terapi, heretter CST, den hurtigst voksende kroppsterapien i USA, med spredninger til alle verdensdeler. I europa er behandlingsformen mest kjent i England. Frankrike,Tyskland og Holland. Cranio-sacral systemet er et underliggende fysiologisk system...

Read More